Hipertenzijos keršto knyga

Nesugaunamasis Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis J. Bielinis pavojingai knygnešio veiklai skyrė daugiau nei tris savo gyvenimo dešimtmečius. Biržų r.

Naujos knygos

Nuo mažumės pasižymėjo gabumu mokslams, jautrumu ir siekiu kovoti už teisybę. Dar jaunystėje kėlė į aikštę caro valdininkų, matininkų savivalę, visą gyvenimą ieškojo teisingumo. Jaunas našlys Paauglystėje neteko tėvo. Būdamas aštuoniolikos vedė, bet žmona po metų taip pat mirė. Tolesnis Jurgio gyvenimo kelias buvo labai neramus ir permainingas, pašvęstas kovai už lietuvybę ir katalikų tikėjimo laisvę.

  • Taip pat nurodyti jo giminės ištakas, surastas archyviniuose dokumentuose ir senose bažnytinėse knygose.
  • Merė Higins Klark, g.
  • Hipertenzija - archbure.lt
  • Nebyli žudikė, apie kurią neįtaria tūkstančiai | archbure.lt
  • Kas pavojingesnė už hipertenziją ar aritmiją
  • Kerštas - Yasmina Khadra | archbure.lt
  • Kerštas - archbure.lt
  • Spausdinti Nebyli žudikė, apie kurią neįtaria tūkstančiai Tomo Raginos nuotr.

Šeimos ir ūkio reikalai pamažu ėmė gerėti. Jurgis palieka savo ūkį ir išvyksta į Šiaulių miestą. Čia dienomis lanko fabriką, vakarais mokosi. Po metų persikelia į Rygą, o po dvejų — į Mintaują gyvenimas be knygų apie hipertenziją. Niekur jis laiko veltui negaišina.

hipertenzijos keršto knyga

Mokosi kiek tik galėdamas. Kartais per naktį, ligi ryto, išsėdi prie knygų. Nemiegojęs vėl eina į darbą. Pasimokęs mieste Bielinis vėl grįžo į tėviškę.

Dabar jis dar daugiau laiko praleisdavo knygas beskaitydamas. Knygų gaudavo pas Suosto kleboną kun. Šliko, klebonas buvo gerokai sulenkėjęs, ir J.

hipertenzijos keršto knyga

Bielinis galiausiai su juo susipyko. Vis ilgiau svetur pasilikdavo. Kur hipertenzijos keršto knyga vaikštinėjo, ką veikė — niekam nieko nesakė. Tik po kiekvienos kelionės atsinešdavo kažkokių raštų ir juos atsargiai skaitydavo. Tie raštai buvo lietuviškosios knygos.

Nebyli žudikė, apie kurią neįtaria tūkstančiai

Jau tada griežtai caro valdžios draudžiamos Tai buvo dalis didžiulio lietuvių rusifikacijos plano ir Rusijos valdžios kerštas lietuviams už aktyvų dalyvavimą sukilime. Pradėta leisti lietuviškas knygas rusiškais rašmenimis graždanka. Lietuviai šiuos naujadarus boikotavo: susiformavo knygnešių judėjimas, lietuviškos knygos slapta buvo gabenamos iš Vokietijos.

REKLAMA Statistika — iškalbinga: per keturis hipertenzijos keršto hipertenzijos keršto knyga spaudos draudimo dešimtmečius graždanka buvo išspausdinti tik 66 leidiniai, o lotyniškais rašmenimis užsienyje išleistos ir į Lietuvą nelegaliai gabentos 1 pavadinimų knygos. Lietuvių visuomenininkai nuolat prašė caro panaikinti lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą.

Rusijos valdžia ilgai persekiojo knygnešius, lietuviškos literatūros platintojus, taip pat slaptus mokytojus — daraktorius. Žandarai ieškodavo ir konfiskuodavo lietuviškus leidinius lotyniškais rašmenimis iš viso konfiskuota apie 20 tūkst.

hipertenzijos keršto knyga

Spaudos draudimas buvo žiauri okupacinės valdžios priemonė, stabdžiusi lietuvių tautos kultūrinę pažangą ir turėjusi slopinti lietuvių tautiškumą. Tačiau sulaukta atvirkštinio rezultato: kova už lietuvišką raštiją labai prisidėjo prie lietuvių tautinės savimonės ugdymo ir tautos atgimimo. Valančiaus patikėtinis J. Bielinis buvo sumanęs vykti į Kauną ir stoti į kunigų seminariją.

Tas planas neišdegė, tačiau Kaune jis susipažino su vyskupu Motiejumi Valančiumi. Šis neabejotinai turėjo žinių, kad J. Bielinis yra patikimas žmogus ir tikras patriotas, nes m. Taip J. Bielinis tapo vyskupo ir kunigo ryšininku. Bielinis susituokė su Ona Brazauskaite. Jiedu susilaukė penkių vaikų — sūnų Juozo, Kipro jis tapo žymiu visuomenininku, vienu iš Lietuvos socialdemokratų partijos aktyvistų, buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, kovojęs hipertenzijos keršto knyga bermontininkais, vėliau — Seimo narysBaltraus bei dukterų Matildos ir Liucijos.

Tačiau didžioji ūkio priežiūros ir vaikų auginimo hipertenzijos keršto knyga gulė ant Onos pečių — Jurgis įsitraukė į nuolatinę nelegalią ir pavojingą knygnešio veiklą.

hipertenzijos keršto knyga

Jis kartu su bendraminčiais gabeno caro uždraustą lietuvišką literatūrą iš Vokietijos, sukūrė pogrindinį spaudos platinimo tinklą, skatino žmones siekti tautos ir tikėjimo laisvės, gūdžiausiais carinės priespaudos metais prabilo apie Lietuvos nepriklausomybę.

Bielinis pasižymėjo ir kaip katalikų hipertenzijos keršto knyga gynėjas. Atvykęs į Žaslių hipertenzijos keršto knyga dab. Kaišiadorių r. Dėl to paragino tikinčiuosius protestuoti, kreiptis į teismą.

Žandarai bandė J. Bielinį sulaikyti, tačiau jam pavyko pasprukti. Bielinio namuose buvo atlikta krata, bet paties knygnešio rusų pareigūnai nerado. Nuo to laiko jis tapo nuolatiniu persekiotojų taikiniu, už jo sugavimą valdžia buvo pažadėjusi solidžią piniginę premiją. Bielinio ąžuolas Purviškių kaime.

Po juo buvo įrengta knygų slėptuvė. Šalia hipertenzijos keršto knyga atminimo akmuo. Knygnešių gudrybės Gabenant ir slepiant draudžiamą literatūrą, teko griebtis aibės įvairių gudrybių.

Norint prasmukti, nepakliuvus rusų pasieniečiams į rankas, reikėjo gebėti įdėmiai stebėti aplinką, maskuotis, pasirinkti tinkamą momentą. Gabenant draudžiamą spaudą gilyn į Lietuvos teritoriją, pavojų buvo ne ką mažiau: rusų žandarai, kiti pareigūnai, taip pat samdyti agentai stengėsi sučiupti knygnešius, išsiaiškinti leidinių slėptuves. Knygos buvo gabenamos įvairiais būdais, dažnai — vežimais, po šienu, šiaudais, įvairia manta, dėžėse dvigubu dugnu, tarp malkų ar rąstų, kartais netgi karstuose.

Knygas, brošiūras, kitus leidinius platino įvairiose vietovėse gyvenę rėmėjai. Tarp jų itin daug hipertenzijos keršto knyga dvasininkų. Tačiau ir žmonės, skaitę draudžiamą lietuvišką spaudą, turėjo būti atsargūs, nes žandarai atlikti kratos galėjo užgriūti bet kada, vos tik kilus įtarimui.

Bielinis kartu su kitu garsiu knygnešiu Kaziu Ūdra m. Šiai draugijai priklausė dar šeši knygnešiai, jų pastangomis knygos buvo sėkmingai platinamos didelėje dalyje Aukštaitijos.

hipertenzijos keršto knyga

Daugelis knygnešių buvo suimti, įkalinti, vėliau ištremti į Rusijos šiaurę ar Sibirą. Bieliniui tąsyk pavyko pasprukti. Brolį ištrėmė J. Bielinis daugybę kartų buvo pakliuvęs į įvairias pavojingas situacijas. Sykį pasalą jam surengė netgi ūkininkas, hipertenzijos keršto knyga J.

Bielinis su žmona buvo išnuomoję dalį hipertenzijos keršto knyga ūkio. O štai kita, kone tragikomiška, istorija.

Kartą valsčiaus valdybos pastate policijos uriadnikas vietos gyventojų sueigoje aiškino susirinkusiesiems apie Rusijos administracijos vykdomą puikią politiką, caro gerumą, nedėkingus maištininkus ir nenaudėlius knygnešius, esą vienas iš jų — J. Bielinis — yra tikras nusikaltėlis, kurį būtina sučiupti. Tuo metu pro duris įėjo elgeta, išvydęs uriadniką atsiklaupė ir ištiesęs rankas ėmė melstis. Pyktelėjęs rusų pareigūnas numetė smulkių pinigų, elgeta pakilo, nusilenkė ir išėjo.

Netrukus paaiškėjo, kad elgeta apsimetė pats J. Kartą, kai knygnešys buvo namuose, juos apsupo žandarai. Įėję į namus, jie viską išvertė, bet knygnešio nerado, o šeimininkė, ką tik prikrovusi malkų, rengėsi kurti duonkepę.

Knygnešys, dramatiško likimo kovotojas buvo ir šešeriais metais jaunesnis J.

Medicinos knygos ir literatūra studijoms, mokslui, visuomenei

Bielinio brolis Andrius. Po metų kalinimo pabėgo į Vokietiją, nušalo kojas, bandė patekti į Jungtines Valstijas. Atvykus į Niujorką, viena koja buvo amputuota, vyras grąžintas į Vokietiją, o vokiečiai grąžino A. Bielinį rusams.

Jis mirė daugmaž erių tremtyje Jaranske Rusijoje, dab. Kirovo sr.

TATUIRUOTĖS. CONOR MCGREGOR. KOVOS MENAI // ARNOLDAS MISIŪNAS // ZIZAS PODCAST

Knygnešio J. Bielinio kapas Suosto kapinėse Biržų r.

Svarbi informacija