• English
  • Hindi
  • Icelandic
  • Igbo

NUO 2016 M. – BRANGESNĖS NAMO STATYBOS

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. keičiasi normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatos, dėl kurių pastato energinio naudingumo klasė privalės būti ne žemesnė kaip A. Šis reikalavimas turės įtakos tiek projektavimo, tiek statybos darbų pabrangimui (min. 20%).

Kas yra pastato energinio naudingumo sertifikavimas ir klasė?

Pastato (statinio ar jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato (jo dalies) skaičiuojamasis energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato (jo dalies) energinis naudingumas priskiriant pastatą (jo dalį) energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas. Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį).

Kuo skiriasi 2016 m. įsigaliosanti privaloma statinio energinio naudingumo A klasė nuo B klasės?

A klasės statinių pastato kokybės reikalavimai yra daugiau nei du kartus griežtesni, nei B klasės, pvz.:

A ir B energinių naudingumo klasių sąnaudos šildymui vieno buto gyvenamajame name:

B klasei – 119 kWh/(m2*metai) – iki 2016 m.
A klasei – 46 kWh/(m2*metai) – nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Kodėl A klasės pastatų statyba ir projektavimas – brangesni?

Pastatų statyba ir projektavimas pabrangs dėl daugiau nei 2 kartus sugriežtintų pastato kokybės reikalavimų.

A klasės statinių projektavimas brangesnis, nes:

  • privaloma detalizuoti visus sprendinius, kuriuose atsiranda šilumos nuostoliai dėl šalčio tiltelių
  • privaloma atskira projekto dalimi suprojektuoti pastato vidaus šildymo-vėdinimo su rekuperacija sistema

A klasės statinių statyba brangesnė, nes:

  • privalomi ženkliai storesni pastato apšiltinimo sluoksniai sienoms ir stogams
  • privalomi ypatingai gerų charakteristikų, šilti langai
  • privaloma šildymo/vėdinimo sistema su rekuperacija (leistina tik A klasės reikalavimus tenkinanti ir sertifikuota sistema)
  • privaloma įsirengti pilnai automatizuotą ir efektyvų, sertifikuotą šilumos šaltinį
  • privalomi pastato atitvarų sandarumo matavimai

Kaip galima išvengti projekto ir statybų pabrangimo?

Pasirašant projektavimo rangos darbų sutartį iki 2016 m. lapkričio 1 d. arba gavus statinio projektavimo sąlygų sąvadą iki 2016 m. lapkričio 1 d., spėsite išvengti įsigaliosiančių nuostatų rengiamiems projektams.

Skatiname ir kviečiame savo naujų namų projektus užsisakyti dar iki 2016 m. lapkričio 1 d. ir gauti pigesnėms statyboms reikiamus dokumentus laiku! Projektavimo sąlygų sąvadą bei visas technines prisijungimo sąlygas inžineriniams tinklams sutvarkysime nemokamai.